Про компанію

На сторінках сайту ми представляємо

 який характеризується наявністю великої кількості енергоємних промислових підприємств.  Зміївська ТЕС розташована на території яка  має розвинуті промисловість і сільське господарство. Трипільська ТЕС . 

Структура виробництва електроенергії по Товариству виглядає наступним чином:

  • на Вуглегорскій ТЕС виробіток електроенергії складає – 0% від загального
  • на Зміївській ТЕС - 0%
  • на Трипільській ТЕС – 0%.

Чисельність персоналу Товариства налічує близько  тисячі робітників, інженерів і управлінців, які, працюючи як єдина команда, дбають про стабільне забезпечення споживачів електроенергією. 

Зміївська ТЕС
Зміївська теплова електрична станція
Вуглегірська ТЕС
Вуглегірська теплова електростанція
Трипільська ТЕС
Трипільська ТЕС
"Ременерго"
«Ременерго»

Враховуючи, що теплова енергетика України активно формувалась протягом 60 80-х років минулого сторіччя, основною проблемою теплових станцій на сьогодні є значний фізичний знос генеруючих потужностей, використання морально застарілих технологій, невідповідність сучасним вимогам щодо надійності роботи, ефективності використання палива та регулювання навантаження ТЕС. 

Першорядним поточним завданням ПАТ «Центренерго» залишається покращення техніко-економічних показників роботи обладнання шляхом проведення реконструкції та модернізації енергоблоків, вдосконалення режимів роботи і якісних ремонтів, зменшення собівартості виробництва електроенергії та тепла, приведення характеристик системи регулювання до європейських норм, зменшення викидів шкідливих речовин у навколишнє середовище. При цьому мають бути враховані досягнення науково-технічного прогресу, досвід інших країн у впровадженні новітніх технологій і технічних рішень в теплоенергетиці та фінансово-економічне обґрунтування проектів.

Початок приватизаційного процесу в Україні стане в найближчій перспективі одним з чинників зростання акцій енергогенеруючих компаній. За оцінками аналітиків, акції ПАТ «Центренерго» є найкращою інвестицією в секторі теплової енергетики. Вони є найбільш ліквідними серед енергогенеруючих компаній, мають істотну вагу в індексному кошику Української біржі, числяться фаворитами фондового ринку.

Загальні збори акціонерів ПАТ «Центренерго», що відбулися 3 квітня 2019 року, цілями діяльності Товариства на 2020 рік встановили провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

Стратегічним орієнтиром ПАТ «Центренерго» є створення динамічної міжнародної вертикально інтегрованої енергетичної компанії, яка відповідала б кращим світовим зразкам ефективного керування.