Діяльність

Виробництво електроенергії

Основною метою діяльності ПАТ «Центренерго» є отримання прибутку, стабільний виробіток електричної та теплової енергії, досягнення найкращих виробничих і фінансових показників.

Теплові електростанції Товариства працюють в режимі регулювання потужностей в Об‘єднаній енергосистемі України, покриваючи загальне електричне навантаження системи та водночас теплове навантаження свого регіону. Сумарна встановлена проектна потужність блочного обладнання електростанцій Товариства становить 7665 МВт, що складає 14% генеруючої потужності України.

Електростанції «Центренерго» забезпечують тепловою енергією для опалення та гарячого водопостачання промислові підприємства та комунально-побутових споживачів у містах Світлодарськ (Донецька область), Українка (Київська область) та селища Слобожанське (Харківська область).

Теплові електричні станції «Центренерго» мають значний фізичний знос генеруючих потужностей. Для забезпечення стабільної роботи обладнання, розширення маневрового діапазону, підвищення встановленої потужності і коефіцієнту корисної дії енергоблоків та зменшення негативного впливу на навколишнє середовище необхідно реалізувати програму модернізації та реконструкції обладнання. Реконструкція енергоблоків має здійснюватись з орієнтацією на максимальне використання вітчизняного вугілля.

Завданням менеджменту Товариства на даний час є отримання Товариством максимального прибутку за рахунок вдосконалення режимів роботи енергоблоків, оптимізації техніко-економічних показників, проведення якісних ремонтів і реконструкцій обладнання та, як наслідок, зменшення собівартості виробництва електроенергії.

Важливими стратегічними напрямками «Центренерго» є безаварійна та економічна робота генеруючих потужностей для задоволення потреб енергоринку та стабільне забезпечення енергоблоків Компанії паливними ресурсами. Шляхом впровадження прогресивних технологій планується забезпечити всі умови для подальшого розвитку електростанцій Товариства.

Отримання прибутку i покращення фiнансових показникiв
Досягнення найкращих виробничих показникiв
Виробiток електричноi та тепловоi енергii