Інформація про закупівлі


20.16.5 Пластмаси, інші, у первинних формах, смоли іонообмінні; (24530000-8 Стиролові полімери у первинній формі), (Смоли іонообмінні) - UA-2016-08-31-000081-a

69.20.1 Послуги щодо фінансового аудиту, (79212000-3 Аудиторські послуги) - UA-2016-08-30-000784-c

28.11.3 Частини турбін, (42113000-4 Частини турбін), (Запасні частини до системи регулювання та проточної частини турбін) - UA-2016-08-19-000159-b

28.11.3 Частини турбін, (42113000-4 Частини турбін), (Запасні частини до системи регулювання та проточної частини турбін) - UA-2016-08-19-000157-a

28.11.3 (Частини турбін), (42113000-4 Частини турбін), (Запасні частини до системи регулювання та проточної частини турбін) - UA-2016-08-19-000056-b

28.11.3 Частини турбін, (42113000-4 Частини турбін), (Робочі лопатки РСТ для турбіни ст.№6) - UA-2016-08-18-000296-c

28.11.3 Частини турбін, (42113000-4 Частини турбін), (Робочі лопатки РВТ для турбіни ст.№6) - UA-2016-08-18-000335-c

28.11.3 Частини турбін, (42113000-4 Частини турбін), Запасні частини до системи регулювання та проточної частини турбін бл.ст.№6 - UA-2016-08-18-000539-c

20.13.2 Елементи хімічні, н.в.і.у.; кислоти та сполуки неорганічні, 24311000-7 Хімічні елементи, неорганічні кислоти та сполуки (Кислота сірчана) - UA-2016-07-21-000062-a

28.11.3 — Частини турбін; 42113000-4 — Частини турбін (Робочі лопатки 22 ст. турбіни К-200-130 ст.№6) - UA-2016-08-18-000467-c

28.11.3 — Частини турбін; 42113000-4 — Частини турбін (Робочі лопатки 23 ст. турбіни К-200-130 ст.№6) - UA-2016-08-18-000479-b

19.20.2 — Паливо рідинне та газ; оливи мастильні, 09132000-3 — Бензин, Відпускні облікові картки (бланки-дозволи, талони) на бензин А-95 - UA-2016-08-19-000216-c

52.29.1 Послуги вантажних транспортно-експедиційних агентств, (63110000-3 Послуги з обробки вантажів), (Послуги з транспортно-експедиційного обслуговування імпортного вугілля) - UA-2016-08-12-000071-a

28.11.3 (Частини турбін), (42113000-4 Частини турбін), (Запасні частини до турбін) - UA-2016-08-05-000404-b

20.13.4 Сульфіди, сульфати; нітрати, фосфати і карбонати, (24313000-1 Сульфіди, сульфати;  нітрати, фосфати та карбонати), (Купорос залізний технічний) - UA-2016-07-22-000094-a

20.13.2 Елементи хімічні, н.в.і.у.; кислоти та сполуки неорганічні, 24311000-7 Хімічні елементи, неорганічні кислоти та сполуки (Кислота сірчана) - UA-2016-07-21-000062-a

19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні, 09211000-1 (Мастильні оливи та мастильні матеріали), (Олива турбінна ТП-22С) - UA-2016-07-21-000092-b

20.16.5 Пластмаси, інші, у первинних формах, смоли іонообмінні; (24530000-8 Стиролові полімери у первинній формі), (Смоли іонообмінні) - UA-2016-07-15-000086-a

20.16.5 Пластмаси, інші, у первинних формах, смоли іонообмінні; (24530000-8 Стиролові полімери у первинній формі), (Смоли іонообмінні) - UA-2016-07-15-000059-b

20.16.5 Пластмаси, інші, у первинних формах; смоли іонообмінні, (24530000-8 Стиролові полімери у первинній формі), (Смоли іонообмінні) - UA-2016-07-15-000070-c

20.16.5 Пластмаси, інші, у первинних формах; смоли іонообмінні, (24530000-8 Стиролові полімери у первинній формі), (Смоли іонообмінні) - UA-2016-07-14-000169-a

23.99.1 Вироби мінеральні неметалеві, інші, н. в. і. у., (44111000-1 Будівельні матеріали), (мати та плити теплоізоляційні) - UA-2016-07-14-000339-b

19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні, (09132000-3 Бензин), (Відпускні облікові картки (бланки-дозволи, талони) на бензин А-95) - UA-2016-07-13-000139-c

19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні, (09134000-7 Газойлі), (Дизельне паливо) - UA-2016-07-11-000538-b

19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні, (09132000-3 Бензин), (Бензин) - UA-2016-07-11-000052-a

20.13.2 Елементи хімічні, н.в.і.у.; кислоти та сполуки неорганічні, (24311000-7 Хімічні елементи, неорганічні кислоти та сполуки), (Натр їдкий технічний, (гідроксид натрію)) - UA-2016-07-05-000059-b

20.13.4 Сульфіди, сульфати; нітрати, фосфати і карбонати, (24313000-1 Сульфіди, сульфати; нітрати, фосфати та карбонати), (Купорос залізний технічний) - UA-2016-07-04-000118-b

58.29.3 Програмне забезпечення як завантажні файли; (72212000-4 Послуги з розробки прикладного програмного забезпечення), (Технічна підтримка та програмне супроводження комплексу "Фінансова колекція") - UA-2016-06-30-000184-a

24.10.3 Прокат плаский зі сталі, без подальшого обробляння, крім гарячого прокатування; (44172000-6 Листи (будівельні)); (Прокат листовий) - UA-2016-06-24-000079-b

24.10.3 Прокат плаский зі сталі, без подальшого обробляння, крім гарячого прокатування; (44172000-6 Листи (будівельні)); (Прокат листовий) - UA-2016-06-22-000182-b

24.10.3 Прокат плаский зі сталі, без подальшого обробляння, крім  гарячого прокатування, (44172000-6  Листи  (будівельні)), (Прокат листовий) - UA-2016-06-22-000143-b, UA-2016-06-23-000154-b

23.52.1 Вапно негашене, гашене та гідравлічне, (44921000-2 Вапняк і гіпс), (Вапно негашене) - UA-2016-06-17-000189-c

20.13.2 Елементи хімічні, н.в.і.у.; кислоти та сполуки неорганічні, (24311000-7 Хімічні елементи, неорганічні  кислоти  та  сполуки ), (Кислота сірчана) - UA-2016-06-17-000253-b

23.99.1 Вироби мінеральні неметалеві, інші, н. в. і. у., (44111000-1 Будівельні матеріали), (мати та  плити теплоізоляційні) - UA-2016-06-14-000082-a

23.99.1 Вироби мінеральні неметалеві, інші, н. в. і. у., (44111000-1 Будівельні матеріали), (мати та  плити теплоізоляційні) - UA-2016-06-15-000040-a

19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні, (09132000-3 Бензин), (Відпускні облікові картки (бланки-дозволи, талони) на бензин А-95) - UA-2016-06-17-000229-b

20.16.5 Пластмаси, інші, у первинних формах, смоли іонообмінні;  (24530000-8 Стиролові полімери у первинній формі), (Смоли іонообмінні) - UA-2016-06-17-000047-a

23.99.1 Вироби мінеральні неметалеві, інші, н. в. і. у.,  (44111000-1 Будівельні матеріали), (мати та плити теплоізоляційні) UA-2016-06-14-000336-b

ЗДКТ 27.12.1 Апаратура електрична для комутації чи захисту електричних кіл на напругу більше ніж 1000 В,  (31211000-8), (Вимикач елегазовий)

ЗДКТ 23.20.1 Вироби вогнетривкі, (44111000-1), (цегла вогнетривка шамотна, заповнювач шамотний)

ЗДКТ 22.19.4 Стрічки конвеєрні чи урухомлювальні/приводні паси з вулканізованої ґуми, (42417000-2), (Стрічка конвеєрна)

ЗДКТ 22.19.4 Стрічки конвеєрні чи урухомлювальні/приводні паси з вулканізованої ґуми, (42417000-2), (Стрічка конвеєрна)

ЗДКТ 25.30.1 Парогенератори та їхні частини (42164000-6 ), (Пакети РПП)

ЗДКТ 27.12.1 Апаратура електрична для комутації чи захисту електричних кіл на напругу більше ніж 1000В,  (31211000-8), (Вимикач елегазовий)

ЗДКТ 64.19.2 Послуги щодо надання кредитів банківськими установами (Банківські послуги з відкриття відновлюваної кредитної лінії з лімітом кредитування 364 млн. грн. та банківські послуги з відкриття овердрафту з лімітом кредитування 50 млн. грн.)

ЗДКТ 28.13.2 Помпи повітряні чи вакуумні; компресори повітряні чи інші газові, (42123000-7), Компресори (Компресори повітряні, Компресорна установка)

ЗДКТ 28.11.3 Частини турбін, (42113000-4), (Запасні частини до турбін).

ЗДКТ 28.11.3 Частини турбін, (42113000-4), (Запасні частини до турбін)

ДКТ 27.32.1 Проводи та кабелі електронні й електричні, інші, (44321000-6), (Кабельно-провідникова продукція)

ДКТ 23.20.1 Вироби вогнетривкі, (24315000-5), (Дифозил-32)

ДКТ 27.11.2 Двигуни універсальні постійного чи змінного струму потужністю більше ніж 37,5 Вт; двигуни змінного струму інші; генератори змінного струму(31132000-0), (Багатофазні двигуни)

ДКТ 28.14.2 Частини кранів, клапанів і подібних виробів, (42132000-3),(Запасні частини до запірної арматури, Запасні частини до арматури)

ДКТ 28.15.1. Вальниці/підшипники кулькові чи роликові, (44440000-6), (Підшипники в асортименті, підшипники кулькові, підшипники ролікові конічні, підшипники ролікові сферичні, підшипники з циліндричними роликами, підшипники роликові голчасті)

ДКТ 23.20.1 Вироби вогнетривкі, (44111000-1), (цегла вогнетривка шамотна, заповнювач шамотний)

ДКТ 24.20.3 Труби та трубки зовнішнього діаметра не більше ніж 406,4 мм, зі сталі, інші, (44163000-0), (труби загального  призначання,труби  загального  призначення  з  нержавіючої сталі, труби загального призначення в асортименті)

ДКТ 24.20.2 Труби та трубки зварні, круглого поперечного перерізу; зовнішнього діаметра більше ніж 406,4мм, зі сталі, (44163000-0), (Труби загального призначення, труби загального призначення діаметр більше 406,4 мм)

ДКТ 28.13.2 Помпи повітряні чи вакуумні; компресори повітряні чи інші газові, (42123000-7), Компресори (Компресори повітряні, Компресорна установка)

ДКТ 28.13.3 (Частини помп і компресорів),(42124000-4), Частини насосів, компресорів, двигунів або моторів, (Запасні частини до ЖЕН, ТЖН, БЖН, Запчастини до ЖЕН, ЖТН, Запасні частини до насосів багерні, ЖЕН, ТЖН, БЖН в асортименті)

ДКТ 24.33.1 Профілі незамкнуті холодносформовані чи оброблені в холодному стані, (44112000-8), (профільний  металопрокат, прокат профільований, прокат фасонний)

ДКТ 27.12.1 Апаратура електрична для комутації чи захисту електричних кіл на напругу більше ніж 1000 В, (31213000-2), (роз’єднувачі в асортименті)

ДКТ 28.13.3 Частини помп і компресорів, (42124000-4), (запасні  частини  до  компресорів, запасні  частини до компресорів в асортименті)

ЗДКТ 28.11.3 Частини турбін, (42113000-4), (Запасні частини до турбін)

ДКТ 27.11.4 Трансформатори електричні, (31171000-5), (Трансформатор ТРДНС-32000/15-У1)

ДКТ 25.30.1  Парогенератори та їхні частини (42164000-6), (Пакети РПП)

ДКТ 27.12.4 (Частини електричної розподільчої та керувальної апаратури),(31230000-7), Частини електророзподільної  чи контрольної апаратури, (Запасні частини до роз’єднувачів та вимикачів ВПР 110-330 кВ, Запасні частини до в/в вимикачів)

ДКТ 24.10.3 Прокат плаский зі сталі, без подальшого обробляння, крім гарячого прокатування, (44172000-6), Прокат листовий з легованих та корозійностійких сталей, прокат листовий  з легованої сталі, лист з нержавкої сталі в асортименті, прокат плаский з легованих та корозійностійких сталей)

ДКТ 27.11.2 Двигуни універсальні постійного чи змінного струму потужністю більше ніж 37,5 Вт; двигуни змінного струму інші; генератори змінного струму,  (31132000-0), (двигуни змінного струму багатофазові тягові потужністю більше ніж 75 кВт)

ДКТ 27.12.1 Апаратура електрична для комутації чи захисту електричних кіл на напругу більше ніж 1000В,  (31211000-8), (Вимикач елегазовий)

ДКТ 23.43.1 Ізолятори електричні керамічні; арматура ізолювальна керамічна до електричних машин, устаткування чи приладдя, (Ізолятори електричні керамічні, ізолятори керамічні)

ДКТ 27.12.1 Апаратура електрична для комутації чи захисту електричних кіл на напругу більше ніж 1000 В,  (31211000-8), (Вимикачі та подібні вироби в асортименті)

ДКТ 24.10.6 Бруски та прутки гарячого оброблення, із сталі, (44331000-9),(сортовий  металопрокат, прокат  круглий  та формований з нелегованих сталей, круг з нелегованої сталі в асортименті)

ДКТ 24.10.3 Прокат плаский зі сталі, без подальшого обробляння,крім гарячого прокатування, 44172000-6), (листовий  металопрокат,прокат листовий  з нелегованої сталі, лист  з  нелегованої  сталі  в асортименті, прокат плаский загального призначення)

ДКТ 20.59.5 Продукти хімічні різноманітні, (24954000-6), (Вугілля активоване, вугілля антрацитове, антрацит фр.1,8-3,5 мм для Н-катіонітових фільтрів БЗУ, антрацит фр. 3,5-6,0 мм в механічні фільтри, вугілля антрацит активоване дріблене марки ВААД, антрацитова крихта)

ДКТ 23.43.1 (44111000-1) - ізолятори електричні керамічні; арматура ізолювальна керамічна до електричних машин, устатковання чи приладдя (Ізолятори електричні керамічні, ізолятори керамічні) - 576 шт. (в т.ч. ВгТЕС–285 шт., ЗмТЕС–191 шт., ТпТЕС–100 шт.)

ДКТ 19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні: Лот №1 – (09211000-1), (Оливи та мастильні матеріали);
Лот №2 – (09222000-1), (Бензин Б-70); Лот № 3 – (09131000-6 ), (ГАС ТС-1)

ДКТ 24.10.6 Бруски та прутки гарячого оброблення, із сталі, (44331000-9) (Прокат сортовий з  легованих  та корозійностійких сталей, прокат круглий  з легованих сталей, круг з нержавкої  сталі,круг  з  легованої  сталі,  сортовий  металопрокат)

ДКТ 28.13.3 Частини помп і компресорів, (42124000-4), (запасні частини до промислових насосів, запасні частини до багерних насосів)

ДКТ 28.14.1 Крани, вентилі, клапани  та подібні вироби до труб, котлів, резервуарів, цистерн і подібних виробів, (42131000-6), (запірна арматура високого тиску, арматура високого тиску)

ДКТ  27.11.4 Трансформатори електричні, (31173000-9), (Трансформатори струму)

ЗДКТ 23.99.1 Вироби мінеральні неметалеві, інші, н.в.і.у., (44111000-1), (Азбест хризотиловий)

ДКТ 25.93.1 Вироби з дроту, ланцюги та пружини, (44315000-1), (Електроди  зварювальні, дріт зварювальний, зварювальні матеріали)

ДКТ 25.30.1 Парогенератори та їхні частини,(42164000-6),(колеса робочі, колесо ВМ)

ДКТ 22.19.4 Стрічки конвеєрні чи урухомлювальні приводні паси з вулканізованої ґуми, (42417000-2), (Стрічка конвеєрна)

ДКТ 19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (09211000-1), (Олива турбінна ТП-22С)

ЗДКТ 52.29.1 Послуги вантажних транспортно-експедиційних агентств (послуги з транспортно-експедиційного обслуговування  імпортного вугілля)

ДКТ 20.13.4 Сульфіди, сульфати; нітрати, фосфати і карбонати (24313000-1), (Алюміній сірчанокислий)

ДКТ 20.13.4 Сульфіди, сульфати; нітрати, фосфати і карбонати (24313000-1), (Тринатрійфосфат)

ЗДКТ 19.20.2 Паливо рідинне та газ, оливи мастильні, (09135000-4), (мазут М-100)

ДКТ 08.12.2 Глина та каолін, (44111000-1), (Мертель шамотний)

ДКТ 23.51.1 Цемент (44111000-1), (Цемент глиноземний)

ЗДКТ 52.29.1 Послуги вантажних транспортно-експедиційних агентств (послуги з транспортно-експедиційного обслуговування імпортного вугілля

ДКТ 23.99.1 Вироби мінеральні неметалеві, інші, н. в. і. у., (44111000-1), (мати теплоізоляційні)

ЗДКТ 27.11.4 Трансформатори електричні (блоковий трансформатор власних потреб)

ЗДКТ 19.20.2 Паливо рідинне та газ, оливи мастильні, (09135000-4), (мазут М-100)

ЗДКТ 24.10.6 - Бруски та прутки гарячого оброблення, із сталі (броня катана вуглерозмольних млинів)

ДКТ 28.11.3 Частини турбін, (42113000-4), (Запасні частини до турбін)

ЗДКТ 64.19.2 Послуги щодо надання кредитів банківськими установами (Банківські послуги з відкриття відновлюваної кредитної лінії з лімітом кредитування 364 млн. грн. та банківські послуги з відкриття овердрафту з лімітом кредитування 50 млн. грн.)

ДКТ 23.20.1 Вироби вогнетривкі (44111000-1), (Цегла вогнетривка шамотна, заповнювач шамотний)

ДКТ 23.20.1 Вироби вогнетривкі, (44111000-1), (Заповнювачі ЗШЛ-0,6 та цегла ШЛ-0,4 №5)

ДКТ 24.20.4  Фітинги до труб чи трубок зі сталі, не литі (44163000-0), (Елементи трубопроводів)

ДКТ 23.99.1 Вироби мінеральні неметалеві, інші, н.в.і.у. (44111000-1), (Азбест хризотиловий)

ЗДКТ 52.29.1 Послуги вантажних транспортно-експедиційних агентств (послуги з транспортно-експедиційного обслуговування  імпортного вугілля)

ЗДКТ 25.99.2 Вироби з недорогоцінних металів, інші (кулі молольні до вуглерозмольних млинів)

ЗДКТ 27.11.4 Трансформатори електричні (блоковий трансформатор власних потреб)

ЗДКТ 24.10.6 - Бруски та прутки гарячого оброблення, із сталі (броня катана вуглерозмольних млинів)

ЗДКТ 25.30.1 Парогенератори та їхні частини (стінки торцеві вуглерозмольних млинів)

ДКТ 19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні, (09130000-9), (Відпускні облікові картки на бензин, дизельне паливо)

ДКТ 23.52.1 (Вапно негашене, гашене та гідравлічне), (44921000-2), ( Вапно)

ДКТ 69.20.1 Послуги щодо фінансового аудиту, (79212000-3), (Аудиторське підтвердження річної фінансової звітності підприємства, складеної  відповідно  до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) за  2015 рік)

ДКТ 19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні, (09132000-3), (Бензин)

ДКТ 19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні,(09134000-7), (Дизельне паливо)

ЗДКТ 25.30.1 Парогенератори та їхні частини (стінки торцеві вуглерозмольних млинів)

ЗДКТ 24.10.2 Сталь нерафінована (броня лита вуглерозмольних млинів)

ЗДКТ 24.20.1 Труби, трубки, порожнисті профілі, безшовні, зі сталі (труби гарячедеформовані та холоднодеформовані з вуглецевих і низьколегованих сталей та холоднодеформовані з високолегованих сталей

ЗДКТ 24.10.6 - Бруски та прутки гарячого оброблення, із сталі (броня катана вуглерозмольних млинів)

ДКТ 20.13.2 Елементи хімічні, н.в.і.у.; кислоти та сполуки неорганічні (24311000-7 Хімічні елементи, неорганічні кислоти та сполуки) Натр їдкий технічний (гідроксид натрію)

ЗДКТ 64.19.2 Послуги щодо надання кредитів банківськими установами (Банківські послуги з відкриття відновлюваної кредитної лінії з лімітом  кредитування 364 млн. грн. та банківські  послуги  з відкриття овердрафту з лімітом кредитування 50 млн. грн.)

ЗДКТ  24.10.2 Сталь нерафінована (броня лита вуглерозмольних млинів)

ЗДКТ 24.31.2 Бруски та суцільні холодноволочильні профілі, з легованої сталі, крім нержавкої сталі (прокат сортовий легований)

ДКТ 52.29.1 Послуги вантажних транспортно-експедиційних агентств (послуги з транспортно-експедиційного обслуговування імпортного вугілля)

ДКТ 25.99.2 Вироби з недорогоцінних металів, інші (кулі молольні до вуглерозмольних млинів)

ДКТ 27.11.4 Трансформатори електричні (блоковий трансформатор власних потреб)

ДКТ 25.30.1 Парогенератори та їхні частини (стінки торцеві вуглерозмольних млинів)

ДКТ 24.20.1 Труби, трубки, порожнисті профілі, безшовні, зі сталі (труби гарячедеформовані та холоднодеформовані з вуглецевих і низьколегованих сталей та холоднодеформовані з високолегованих сталей)

ДКТ 24.10.6  Бруски та прутки гарячого оброблення, із сталі (броня катана вуглерозмольних млинів)

ДКТ 28.15.3 Частини вальниць підшипників, зубчастих передач, механічних передач (привідні шестерні та вінці зубчасті вуглерозмольних млинів)

ЗДКТ 06.20.1 Газ природний, скраплений або в газоподібному стані (газ природний)

ДКТ 24.31.2 Бруски та суцільні холодноволочильні профілі, з легованої сталі, крім нержавкої сталі (прокат сортовий легований)

ДКТ 20.13.2 Елементи хімічні, н.в.і.у.; кислоти та сполуки неорганічні (Кислота сірчана контактна покращена)

ЗДКТ 69.20.1 Послуги щодо фінансового аудиту (Аудиторське підтвердження річної фінансової звітності підприємства, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) за  2015 рік)

ДКТ 24.10.2 Сталь нерафінована (броня лита вуглерозмольних млинів)

ДКТ 64.19.2 Послуги щодо надання кредитів банківськими установами

ДКТ 69.20.1 Послуги щодо фінансового аудиту (Аудиторське підтвердження річної фінансової звітності підприємства, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) за 2015 рік)

ЗДКТ 25.99.2 Вироби з недорогоцінних металів, інші (кулі молольні до вуглерозмольних млинів)

ЗДКТ 52.29.1 Послуги вантажних транспортно-експедиційних агентств (послуги з транспортно-експедиційного обслуговування імпортного вугілля)

ДКТ  06.20.1 Газ природний, скраплений або в газоподібному стані (газ природний)

ЗДКТ 25.99.2 Вироби з недорогоцінних металів, інші (кулі молольні до вуглерозмольних млинів)

ДКТ 20.13.2 Елементи хімічні, н.в.і.у.; кислоти та сполуки неорганічні (Кислота сірчана контактна покращена)

ДКТ 28.13.3 Частини помп і компресорів (запасні частини до багерних насосів)

ДКТ 23.99.1 - Вироби мінеральні неметалеві, інші, н. в. і. у. (мати теплоізоляційні)

ЗДКТ 52.29.1 Послуги вантажних транспортно-експедиційних агентств (послуги з транспортно-експедиційного   обслуговування  імпортного вугілля)

ЗДКТ 64.19.2 Послуги щодо надання кредитів банківськими установами (відкриття відновлюваної кредитної лінії  з лімітом кредитування 350 млн. грн.)

ЗДКТ 64.19.2 Послуги щодо надання кредитів банківськими установами (Банківські послуги з відкриття відновлюваної кредитної лінії з лімітом кредитування  150 млн. грн.).

ДКТ 27.11.4 Трансформатори електричні (вимірювальні трансформатори струму 330 кВ)

ЗДКТ 27.11.4 Трансформатори електричні (блоковий трансформатор власних потреб)

ЗДКТ 52.29.1 Послуги вантажних транспортно-експедиційних агентств (послуги з транспортно-експедиційного обслуговування імпортного вугілля)

ЗДКТ 22.19.4 - Стрічки конвеєрні чи урухомлювальні/приводні паси з вулканізованої ґуми (стрічка конвеєрна)

ЗДКТ 52.29.1 Послуги вантажних транспортно-експедиційних агентств (послуги з транспортно-експедиційного обслуговування імпортного вугілля)

ЗДКТ 19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (оливи мастильні)

ЗДКТ 22.19.4 - Стрічки конвеєрні чи урухомлювальні/приводні паси з вулканізованої ґуми (стрічка конвеєрна)

ЗДКТ 27.11.4 Трансформатори електричні (блоковий трансформатор власних потреб)

ДКТ 25.99.2  Вироби з недорогоцінних металів, інші (кулі молольні до вуглерозмольних млинів)

ДКТ 19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (Паливо дизельне підвищеної якості (Євро) марки F, виду 1)

ЗДКТ 64.19.2 Послуги щодо надання кредитів банківськими установами (Банківські послуги з відкриття відновлюваної кредитної лінії з лімітом кредитування 350 млн. грн.)

ДКТ 28.15.1 Вальниці/підшипники кулькові чи роликові (Підшипники)

ДКТ 52.29.1 Послуги вантажних транспортно-експедиційних агентств (послуги з транспортно-експедиційного обслуговування імпортного вугілля)

ДКТ 19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (оливи мастильні)

ДКТ 20.13.2 - Елементи хімічні, н. в. і. у.; кислоти та сполуки неорганічні (натр їдкий технічний)

ДКТ 22.19.4 - Стрічки конвеєрні чи урухомлювальні приводні паси з вулканізованої ґуми (стрічка конвеєрна)

ДКТ 19.20.2 - Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (бензин)

ЗДКТ 23.52.1  Вапно негашене, гашене та гідравлічне (Вапно будівельне комове негашене)

ДКТ 69.20.1 Послуги щодо фінансового аудиту (Аудиторське підтвердження річної фінансової звітності підприємства, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) за 2014 р.

ДКТ 27.11.4 Трансформатори електричні (блоковий трансформатор власних потреб)

ДКТ 25.93.1 Вироби з дроту, ланцюги та пружини (електроди зварювальні та дріт)

ЗДКТ 64.19.2 Послуги щодо надання кредитів банківськими установами (Банківські послуги з відкриття відновлюваної кредитної лінії з лімітом кредитування 350 млн. грн.), послуги щодо надання кредитів підприємствам банківськими установами

ЗДКТ 27.11.4 Трансформатори електричні (вимірювальні трансформатори струму 330 кВ)

ДКТ 23.52.1 Вапно негашене, гашене та гідравлічне (Вапно будівельне комове негашене)

ЗДКТ 24.10.3 Прокат плаский зі сталі, без подальшого обробляння, крім гарячого прокатування (прокат плаский з легованих та корозійностійких сталей

ЗДКТ  64.19.2  Послуги  щодо надання кредитів банківськими установами (Банківські послуги з відкриття відновлюваної кредитної лінії з лімітом кредитування 350 млн. грн.), послуги щодо надання кредитів підприємствам банківськими установами

ДКТ 19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні(оливи мінеральні мастильні, гас, бензин)

ДКТ 23.99.1 Вироби мінеральні неметалеві, інші, н. в. і. у. (мати теплоізоляційні)

ДКТ 69.20.1 Послуги щодо фінансового аудиту (Аудиторське підтвердження річної фінансової звітності підприємства, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) за 2014 рік)

ДКТ 27.11.4 Трансформатори електричні (вимірювальні трансформатори струму 330 кВ)

ДКТ 19.20.2 - Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (бензин)

ДКТ 25.99.2 Вироби з недорогоцінних металів, інші (кулі молольні до вуглерозмольних млинів)

ЗДКТ 24.10.3 Прокат плаский зі сталі, без  подальшого обробляння, крім гарячого прокатування (прокат плаский з легованих та корозійностійких сталей)

ЗДКТ 64.19.2 Послуги щодо надання кредитів банківськими установами (Банківські послуги з відкриття відновлюваної кредитної лінії з лімітом кредитування 350 млн. грн.)

ЗДКТ 27.11.6 Частини електричних двигунів, генераторів і трансформаторів (запасні частини для генераторів типу ТГВ-200, ТГВ-300)

ЗДКТ 27.11.6 Частини електричних двигунів, генераторів і трансформаторів (запасні частини для генераторів типу ТГВ-200, ТГВ-300)

ЗДКТ 24.33.1 Профілі незамкнуті холодносформовані чи оброблені в холодному стані (кутики, швелери та двотаври)

ЗДКТ 24.10.3 Прокат плаский зі сталі, без подальшого обробляння, крім гарячого прокатування (прокат плаский з легованих та корозійностійких сталей)

ДКТ 28.13.3 Частини помп і компресорів (запасні частини до компресорів)

ДКТ 27.11.4 Трансформатори електричні (блоковий трансформатор власних потреб)

ДКТ 22.19.4 - Стрічки конвеєрні чи урухомлювальні приводні паси з вулканізованої ґуми (стрічка конвеєрна)

ЗДКТ 25.30.1 Парогенератори та їх частини (пакети набивки РПП-68)

ЗДКТ 64.19.2 Послуги щодо надання кредитів банківськими установами (Банківські послуги з відкриття відновлюваної кредитної лінії з лімітом кредитування 350 млн. грн.)

ДКТ 24.10.3 Прокат плаский зі сталі, без подальшого обробляння, крім гарячого прокатування (прокат плаский загального призначення)

ДКТ 25.99.2 Вироби з недорогоцінних металів, інші (кулі молольні до вуглерозмольних млинів)

ДКТ 24.10.3 Прокат плаский зі сталі, без подальшого обробляння, крім гарячого прокатування (прокат плаский з легованих та корозійностійких сталей)

ДКТ 24.33.1 Профілі незамкнуті холодносформовані чи оброблені в холодному стані (кутики, швелери та двотаври)

ДКТ 27.12.4 Частини електричної розподільчої та керувальної апаратури (запасні частини для повітряних, оливних вимикачів та роз'єднувачів на напругу 110, 330 кВ)

ЗДКТ 49.20.1 Перевезення вантажів залізничним транспортом (Послуги з перевезення вугільної продукції залізничним транспортом для потреб Трипільської та Зміївської ТЕС

ДКТ 23.99.1 - Вироби мінеральні неметалеві, інші, н.в.і.у (азбест хризотиловий А-6)

ДКТ 20.13.2  -  Елементи  хімічні, н. в. і. у.; кислоти та сполуки неорганічні (натр їдкий технічний)

ДКТ 23.99.1 Вироби мінеральні неметалеві, інші, н. в. і. у. (мати теплоізоляційні)

ДКТ 27.11.6 Частини електричних двигунів, генераторів і трансформаторів (запасні частини для генераторів типу ТГВ-200, ТГВ-300)

ЗДКТ 49.20.1 Перевезення вантажів залізничним транспортом (Послуги з перевезення вугільної продукції залізничним транспортом для потреб Трипільської та Зміївської ТЕС)

ДКТ 24.20.1 Труби, трубки, порожнисті профілі,безшовні,зі сталі (труб гарячедеформованих та холоднодеформованих з вуглецевих і низьколегованих сталей та холоднодеформованих з високолегованих сталей)

ДКТ 24.10.2 Сталь нерафінована (броня лита вуглерозмольних млинів)

ЗДКТ 64.19.2 Послуги щодо надання кредитів банківськими установами (Банківські  послуги  з  відкриття  відновлюваної  кредитної  лінії  з лімітом кредитування 350 млн.грн.

ДКТ 25.30.1 Парогенераторів та їхніх частин (пакетів набивки РПП-68)

ДКТ 20.13.2 Елементи хімічні, н. в. і. у.; кислоти та сполуки неорганічні (кислота сірчана покращена)

ДКТ 27.11.4 трансформатори електричні (трансформатори струму 330 кВ)

ЗДКТ 58.29.3 Програмне забезпечення як завантажні файли (послуги з технічної підтримки та супроводу програмного комплексу «Фінансова колекція» в Апараті управління ПАТ «Центренерго» та відокремлених підрозділах Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго», Вуглегірської ТЕС ПАТ «Центренерго», Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго», ВП Ременерго ПАТ «Центренерго»)

ДКТ 24.10.6 Бруски та прутки гарячого оброблення, зі сталі (броня катана вуглерозмольних млинів)

ДКТ 49.20.1 Перевезення вантажів залізничним транспортом (Послуги з перевезення вугільної продукції залізничним транспортом для потреб Трипільської та Зміївської ТЕС)

ДКТ 24.10.2 Сталь нерафінована (броня лита вуглерозмольних млинів)

ЗДКТ 64.19.2 Послуги щодо надання кредитів банківськими установами (Банківські послуги з відкриття відновлюваної кредитної лінії з лімітом кредитування 350 млн. грн.)

ЗДКТ 58.29.3 Програмне забезпечення як завантажні файли (послуги з технічної підтримки та супроводу програмного комплексу «Фінансова колекція» в Апараті управління ПАТ «Центренерго» та відокремлених підрозділах Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго», Вуглегірської ТЕС ПАТ «Центренерго», Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго», ВП Ременерго ПАТ «Центренерго»)

ЗДКТ 19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (Відпускні облікові картки (бланки-дозволи, талони) на бензин А-92, А-95)

ЗДКТ 64.19.2 Послуги щодо надання кредитів банківськими установами (Банківські послуги з відкриття відновлюваної кредитної лінії з лімітом кредитування 350 млн. грн.)

ЗДКТ 64.19.2 Послуги щодо надання кредитів банківськими установами (Банківські послуги з відкриття відновлюваної кредитної лінії з лімітом кредитування  150 млн. грн.)

ЗДКТ 19.20.2 паливо рідинне та газ;оливи мастильні (бензин)

ДКТ 19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (дизельне паливо літнє)

ЗДКТ 64.19.2 Послуги щодо надання кредитів банківськими установами (відкриття відновлюваної кредитної лінії  з лімітом кредитування 350 млн. грн.)

ДКТ 58.29.3 Програмне забезпечення як завантажні файли (послуги з технічної підтримки та супроводу програмного комплексу «Фінансова колекція» в ПАТ «Центренерго»

ДКТ 19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (Відпускні облікові картки (бланки-дозволи, талони) на бензин А-92, А-95)

ЗДКТ 24.10.6 Бруски та прутки гарячого оброблення, із сталі, (броня катана)

ДКТ 19.20.2 паливо рідинне та газ: оливи мастильні (бензин)


ДКТ 27.11.6 Частини електричних двигунів, генераторів і трансформаторів(вводи високовольтні для трансформаторів)

ДКТ 28.15.3 Частини вальницьпідшипників, зубчастих передач, механічних передач (вінці зубчасті та привідні шестерні вуглерозмольних млинів)

ДКТ 25.30.1 Парогенератори та їхні частини (стінка торцева вуглерозмольного млина)