Реконструкція енергоблоку №2 Вуглегірської ТЕС


ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

реконструкції енергоблоку 300 Мвт ст.№2 Вуглегірської ТЕС

Техніко-економічне обґрунтування

1. Інвестор (замовник) – ПАТ «Центренерго» Вуглегірська ТЕС.
Поштова адреса: 84792 Україна, Донецька обл., м. Світлодарськ,Вуглегірська ТЕС.

2. Місце розташування майданчиків будівництва – в районі існуючого головного корпусу I черги ТЕС.

3. Характеристика діяльності (об'єкта) - виробництво електричної та теплової енергії для забезпечення потреб промисловості та населення.

4. Технічні та технологічні параметри: Головне облаштування енергоблоку ст. №2: котлоагрегат ТПП-312А, турбоагрегат К-300-240-2 ХТГЗ, турбогенератор ТГВ-300. Передбачається реконструкція енергоблоку ст. 2 з метою збільшення установленої електричної потужності енергоблоку до 325 МВт, зниження питомих витрат пального, підвищення техніко-економічних показників роботи обладнання, підвищення маневрових характеристик енергоблоку та розширення діапазону регулювання навантаження, продовження строку експлуатації обладнання. Передбачається також реконструкція електрофільтру та впровадження установки сіркоочищення з метою досягнення нормативних показників викидів в атмосферне повітря.

Соціально-економічна необхідність планованої діяльності – реконструкція основного та допоміжного обладнання енергоблоку з метою продовження строку його експлуатації та подальшого забезпечення життєдіяльності персоналу Вуглегірської ТЕС.

5. Потреба в ресурсах при будівництві й експлуатації: земельних постійного користування: 1,2 га на території існуючої ТЕС, додаткового землевідведення не передбачається, сировинних - при експлуатації – вапняк (вапно негашене будівельне порошкоподібне), водних - вода на виробничі потреби: період експлуатації: оборотне водопостачання - 33028,2 м3/год., безповоротне - 723 м3/год., трудових - будівництво буде виконуватися силами українських будівельних і монтажних організацій, експлуатація – силами науково-технічного й обслуговуючого персоналу.

6. Транспортне забезпечення (під час будівництва й експлуатації) - залізничні перевезення (транспорт загального призначення й спеціалізований транспорт) – мережею залізної дороги загального користування; автомобільні перевезення (спеціалізований, загальнобудівельний і пасажирський транспорт) – по існуючих автодорогах.

7. Екологічні й інші обмеження запланованої діяльності по варіантах - обмеження по викидам в атмосферне повітря; навколо об’єкту будівництва встановлена існуюча санітарно захисна зона.

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка й захист території по варіантах - немає.

9. Можливий вплив планованої діяльності (при будівництві й експлуатації) на навколишнє середовище:
клімат і мікроклімат – впливи в межах природної  стійкості екосистеми,
геологічне середовище – впливу не очікується,
повітряне середовище: при будівництві – при роботі спецтехніки, дизель-генератору, при зварювальних та фарбувальних роботах (оксиди азоту, оксид вуглецю,сірчаний ангідрид, оксид заліза, марганцю та його сполуки, фтористий водень, діоксид кремнію, граничні вуглеводні С12 – С19, ксилол, спирт бутиловий, зважувальні речовини),
при експлуатації – зниження кількості викидів забруднюючих речовин в атмосферу,
водне середовище - додаткового використання водних ресурсів та збільшення кількості стічних вод не передбачається, очікується  зниження опосередкованого впливу за рахунок зменшення осаду пилу на водну поверхню,
ґрунту - при експлуатації очікується  зниження опосередкованого впливу за рахунок зменшення осаду пилу,
рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти - очікується  зниження опосередкованого впливу на грунтово-рослинний покрив,
навколишнє соціальне середовище (населення) - покращення умов життєдіяльності,
навколишнє техногенне середовище – впливу не очікується.

10. Відходи виробництва й можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення – поводження з відходами по існуючий на ТЕС схемі.

11. Об'єм виконання ОВНС – згідно ДБН А.2.2-1-2003 «Перелік видів діяльності й об'єктів, що представляють підвищену екологічну небезпеку».

12. Участь громадськості – Заява про наміри та Заява про екологічні наслідки публікуються у пресі. З матеріалами ОВНС можна ознайомитись за адресою: 84792, Вуглегірська ТЕС м.Світлодарськ, Донецька обл., тел.. (06249)-5-42-61.

                                                                 
                                           
Директор Вуглегірської ТЕС
ПАТ«Центренерго» 
Тарутін С.Г.

Президент ООО «ХПКІ
“Теплоелектропроект-Союз”
Алмакаєв Т.А.