Реконструкція енергоблоку № 1 Зміївської ТЕС


На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.09.2004 № 648-р ПАТ „Центренерго” здійснює підготовку до реконструкції енергоблока № 1 Зміївської ТЕС.

Підставою для виконання проекту є такі нормативні документи:

 • Наказ Мінпаливенерго України від 17.06.2010 № 236 «Про внесення змін у додаток до наказу Міністерства палива та енергетики України від 09.10.2008 № 499 «Про затвердження Плану реконструкції та модернізації теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей у період до 2020 року».
 • Наказ Міністерства палива та енергетики України від 25.02.2010 № 75 «Про затвердження Типових технічних вимог на проведення модернізації енергоблоків 200 МВт та 300 МВт ТЕС для забезпечення регулювання частоти та потужності».
 • Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 22.10.2008 №541 «Про затвердження технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із теплосилових установок, номінальна теплова потужність яких перевищує 50 МВт».
 • Рішення Дирекції ПАТ «Центренерго» (протокол засідання від 13.05.2010 №16/2010).

Мета реконструкції:

 • продовження терміну роботи енергоблока на 20 років;
 • збільшення електричної потужності до 215 МВт та діапазону маневреності енергоблока 70-100%;
 • збільшення ККД енергоблока;
 • забезпечення можливості спалювання низькореакційного вугілля без підсвічування природним газом або мазутом в діапазоні навантажень 100-70% від номінального та з мінімальним підсвічуванням природним газом або мазутом з надійним виходом рідких шлаків і безшлаковочним режимом поверхонь нагрівання котла при навантаженні енергоблока менше 70% від номінального;
 • скорочення шкідливих викидів в атмосферу: золи вугільної – до 50 мг/м3, ангідріду сірчистого – до 400 мг/м3, оксидів азоту – до 400 мг/м3;
 • забезпечення коефіцієнта готовності енергоблока в часі на рівні не нижче 0,9.

Передбачаються такі обсяги робіт із реконструкції:

 

1. По котлоагрегату:

 • відновлення парової продуктивності котла ТП-100 до 640 т/год при роботі на вугіллі без підсвічування у діапазоні навантаження 70-100 %;
 • доведення величини присосів холодного повітря в топкову камеру до проектної величини при номінальній паровій продуктивності котла;
 • доведення присосів холодного повітря в газоходи до величини не більше 25% при номінальній паровій продуктивності котла;
 • заміна барабану, поверхонь нагрівання і паропроводів, що виробили свій ресурс і впливають на довготривалість роботи блока;
 • відновлення продуктивності пилосистем до проектної величини, заміна ущільнень кульового барабанного млина (КБМ), модернізація сепараторів пилу, пальникових пристроїв;
 • заміна димососу.

2. По турбоагрегату:

 • заміна циліндрів турбоагрегату на модернізовані з досягненням потужності 215 МВт;
 • заміна блоків паророзподілу та системи регулювання турбіни із забезпеченням нормативних показників по регулюванню частоти та потужності, оснащення системою гідропідіймання ротора і модернізованою системою охолодження ЦНТ.

 

3. По газоочисному обладнанню - заміна труб Вентурі зі скруберами на сучасні електрофільтри з ККД не менше, ніж 99,95%.

 

4. По АСУ ТП – заміна на повномасштабну АСУ ТП, створену на сучасній елементній базі з розширенням функціональних можливостей.

 

5.По сіркоочистці – розробка проекту, виконання робіт передбачається ІІ пусковим комплексом.

 

Графіком реалізації проекту передбачається виведення з експлуатації енергоблока №1 Зміївської ТЕС в 2013 р. та введення в промислову експлуатацію після виконання реконструкції в 2014 р.

 

Реалізація проекту технічного переоснащення та реконструкції енергоблока буде виконана наступними основними етапами:


1. Реконструкція турбіни;
2. Реконструкція котлоагрегату;
3. Реконструкція АСУ ТП;
4. Ресурсна заміна допоміжного обладнання;
5. Реконструкція газоочисного обладнання;
6. Будівництво сіркоочистки (ІІ пусковий комплекс).