Акціонерам
Відділ управління
корпоративними правами та майном
Е-mаіl: alexandr.mihaylov@centrenergo.com
Телефон / Факс: +38(044)364-02-68 +38(044)364-02-68
З 1995 року "Центренерго" функціонує як акціонерне товариство. Статутний капітал Товариства становить 480 229 240,40 грн. та розподілений на 369 407 108 простих іменних акцій номінальною вартістю 1,30 грн. кожна.

Установчі та інші
документи

Положення
Товариства

Положення про винагороду членів Дирекції Публічного акціонерного товариства «Центренерго» завантажити (дата оприлюднення 16.09.2019)
Порядок проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності ПАТ "Центренерго" за 2019-2021 роки
Повідомлення щодо строку та порядку надання акціонерами ПАТ «Центренерго» пропозицій до проекту Положення про винагороду членів Дирекції ПАТ «Центренерго» (дата оприлюднення 03.09.2019)
Проект Положення про винагороду членів Дирекції Публічного акціонерного товариства «Центренерго» (дата оприлюднення 03.09.2019)
Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО»

Перелік афілійованих
осіб

Регулярна інформація Товариства

  • Квартальна інформація ПАТ «Центренерго» - I квартал 2018 р. (26.04.2018)
  • Квартальна інформація ПАТ «Центренерго» - IІ квартал 2018 р. (27.07.2018)
  • Річна інформація ПАТ «Центренерго» - 2018 р. (25.04.2019)

Висновки ревізійної комісії та аудитора

  • Висновок незалежного аудитора про річну фінансову звітність ПАТ "Центренерго" за 2018 рік
  • Висновок незалежного аудитора про річну фінансову звітність ПАТ "Центренерго" за 2017 рік
  • Висновок незалежного аудитора про річну фінансову звітність ПАТ "Центренерго" за 2016 рік

Фінансова звітність

  • Фінансова звітність за 9 місяців 2019 року
  • Фінансова звітність за 1 квартал 2019 року
  • Фінансова звітність за 1 півріччя 2019 року

Загальні
збори

Особлива інформація
Товариства

Повідомлення
Товариства