Повідомлення Товариства


Повідомлення про виконання ПАТ «Центренерго» зобов’язання щодо виплати дивідендів за 2017 рік (26.06.2018)

Повідомлення для акціонерів (25.05.2018)

Повідомлення про виплату дивідендів за 2017 рік (25.05.2018)

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 26.03.2018 (дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах ПАТ «Центренерго», скликаних на 30.03.2018 р.)

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у річних загальних зборах, скликаних на 30.03.2018р. (27.02.2018)

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій (27.02.2018)

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного річних загальних зборів, скликаних на 30.03.2018 р. (27.02.2018)

Повідомлення про проведення річних загальних зборів ПАТ «Центренерго» 30.03.2018 (27.02.2018)

Повідомлення про заміну члена наглядової ради–представника акціонера (28.09.2017)

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів 11.10.2017 (25.09.2017)

Повідомлення для акціонерів (01.06.2017)

Повідомлення про виплату дивідендів за 2016 рік (01.06.2017)

Повідомлення про проведення річних загальних зборів 25.04.2017 (24.03.2017)

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів 11.11.2016 (26.10.2016)

Повідомлення для акціонерів (12.09.2016)

Повідомлення про виплату дивідендів за 2014-2015 роки (12.09.2016)

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів 22.07.2016 (21.06.2016)

Повідомлення про проведення річних загальних зборів 28.04.2016 (24.03.2016)

Оголошено проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ "Центренерго" 16.10.2015 (15.09.2015)

Повідомлення про виплату дивідендів за 2013 рік (28.05.2014)

Оголошено проведення чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "Центренерго" 25.04.2014 (24.03.2014)

Повідомлення про скликання чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "Центренерго" від 06.04.2012  (Текст повідомлення)

Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Центренерго" від 19.08.2011  (Текст повідомлення)

Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Центренерго" вд 23.06.2011  (Текст повідомлення)