Технічний розвиток

Технічний розвиток

Відповідно до «Енергетичної стратегії України на період до 2030 року» на означений період основою електроенергетичної системи України залишатимуться теплові електростанції. Тому для забезпечення енергетичної безпеки України необхідно реалізовувати програми розвитку ТЕС із визначенням оптимальних варіантів реконструкції, модернізації, заміщення, оновлення та нового будівництва потужностей.

При цьому мають бути враховані досягнення науково-технічного прогресу, досвід інших країн у впровадженні новітніх технологій і технічних рішень. Основне і допоміжне обладнання енергоблоків ТЕС ПАТ «Центренерго» було введено в експлуатацію 40-50 років тому і відпрацювало відведений проектами і заводами виробниками парковий ресурс, а технологічні системи, включаючи системи контролю та управління, морально і фізично застаріли.

Основні напрями технічної політики
ПАТ «Центренерго»

  • збільшення встановленої потужності енергоблоків від номінальної на 8-10% (220, 325 МВт), підвищення надійності й маневреності роботи встаткування;
  • підвищення ККД енергоблоку до сучасного рівня 36%, зниження витрат умовного палива при номінальній потужності на вироблену кВтг до 345 г/кВтг;
  • забезпечення ефективного спалювання низькоякісного вугілля з мінімальним «підсвічуванням» природним газом у широкому діапазоні навантажень;
  • збільшення строку експлуатації енергоблоків на 20 років;
  • значне підвищення рівня автоматизації керування технологічними процесами енергоблоку;
  • зменшення викидів шкідливих речовин у навколишнє середовище до європейських нормативів, у тому числі золи вугільної до 50 мг/нм3, оксидів сірки до 400 мг/нм3, оксидів азоту до 1300 мг/нм3;
  • приведення характеристик системи регулювання відповідно до європейських норм ЕІМТ50-Е (UСТЕ).

Задачі технічного переозброєння
та реконструкції

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.09.04 № 648-р та наказу Міністерства палива та енергетики України від 20.04.12 № 253 ПАТ «Центренерго» розроблені стратегічні напрямки розвитку генеруючих потужностей компанії на період до 2016 року, які передбачають:

  • Для обладнання, яке має найменший ресурс напрацювання, планується проведення розширених капітальних ремонтів з елементами реконструкції основного обладнання енергоблоків з метою максимального відновлення їх надійності та ефективності і підтримки в працездатному стані протягом 5-7 років.
  • Для енергоблоків № 2, 1 Трипільської ТЕС, № 1, 9 Зміївської ТЕС, № 2 Вуглегірської ТЕС, основні агрегати яких мають напрацювання близьку до граничного ресурсу, проводиться комплексна реконструкція вузлів основного та допоміжного обладнання, яка подовжить термін служби енергоблоків на 15-20 років і поліпшить техніко-економічні показники;
  • З 2016 року планується послідовне виведення у реконструкцію енергоблоків, які відпрацювали ресурс понад 300 тис. годин, при цьому пропонується використовувати сучасні ефективні технології, які відносяться як до виробництва електроенергії, так і до екологічних заходів по скороченню викидів.

У період проведення комплексної реконструкції енергоблоків з 2013 по 2017 р. необхідно провести реконструкцію 2-х енергоблоків на кожній ТЕС для наступного забезпечення виведення з роботи енергоблоків, що відпрацювали ресурс.