Investment projects
The thermal power plants' units of PJSC "Centrenergo" have been commissioned in 60 - 80-ies and they have reached the economic service life set by the manufacturers and have come nearer to the limiting operating time that resulted in high scope of the repairing works.

Investment
programs

Теплові електричні станції ПАТ «Центренерго» мають значний фізичний знос генеруючого устаткування, що пов'язаний із граничною межею напрацювання
Для забезпечення стабільної роботи основного та допоміжного обладнання, підвищення встановленої потужності і розширення маневрового діапазону...
З метою забезпечення мінімально достатнього обсягу виробітку електроенергії для підвищення живучості компанії в складних умовах невизначеності постачання вугільної продукції, ПАТ «Центренерго» розроблено альтернативний план
технічного переоснащення енергоблоків, який передбачає у максимально стислий термін з 2017 до 2022 року низьковитратне переведення енергоблоків Трипільської та Зміївської ТЕС на використання вугілля марок «Г» і «ДГ», окрім тих енергоблоків, що раніше були реконструйовані.
Не менш важливим завданням є реалізація екологічних заходів. Газоочисне обладнання всіх пиловугільних енергоблоків Товариства було спроектовано та побудовано з урахуванням екологічних вимог 60-тих років 20 сторіччя та не відповідає
Технологічним нормативам допустимих викидів забруднюючих речовин із теплосилових установок, номінальна теплова потужність яких перевищує 50 МВт, затверджених наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 22.10.2008 № 541.
Within the framework of the power unit No 2 reconstruction that begun at Trypilska TPP it is foreseen to construct the first in Ukraine full-scale flue gas desulphurization plant (FGD plant). The plant shall provide the cleaning of the flue gas flow within the range from 450000 Nm3/h to 1300000 Nm3/h of sulfur oxides
and ash final treatment, operating with two symmetric lines with capacity from 300000 Nm3/h to 650000 Nm3/h each. The scope of each line shall comprise CFB reactor, bag filter, auxiliary induced draft (ID) fan. The flue gas desulphurization will be based on "semi-dry" technology.