Діяльність

Виробництво електроенергії

Основною метою діяльності ПАТ «Центренерго» є отримання прибутку, стабільний виробіток електричної та теплової енергії, досягнення найкращих виробничих і фінансових показників.

Отримання прибутку i покращення фiнансових показникiв
Досягнення найкращих виробничих показникiв
Виробiток електричноi та тепловоi енергii