Відповідальність
Корпоративна соціальна відповідальність є важливим та комплексним поняттям. Це певні зобов’язання, які бере на себе компанія перед суспільством за свої дії та їхні соціальні наслідки, а також перед власниками та працівниками...

Промислова
безпека

Персонал


Конкурс щодо заміщення вакантної посади начальника департаменту з охорони праці та промислової безпеки ПАТ «Центренерго» визнано таким, що відбувся (розміщено 28.09.2021)

Результати перевірки документів, поданих на конкурс щодо заміщення вакантної посади начальника департаменту з охорони праці та промислової безпеки ПАТ «Центренерго» на відповідність визначеним вимогам (розміщено 13.09.2021)

Оголошення про конкурсний відбір на посаду заступника директора теплової електростанції з економічних та майнових питань Зміївської ТЕС ПАТ "Центренерго" (розміщено 26.08.2021р)


Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади заступника директора теплової електростанції з економічних та майнових питань Зміївської ТЕС ПАТ "Центренерго" (розміщено 26.08.2021р) 

 

Саме людський капітал завжди був найважливішим чинником конкурентоспроможності та економічного розвитку підприємства. Задачі, які сьогодні постають перед нашим Товариством, можна вирішити тільки гармонічно об’єднавши зусилля і діяти єдиною згуртованою командою.

Політика корпоративного управління більш як 6-ти тисячним трудовим колективом „Центренерго” ґрунтується перш за все на економічних стимулах, на соціальних гарантіях, орієнтованих на зближення інтересів працівника з інтересами підприємства у досягненні високої продуктивності праці, підвищенні ефективності виробництва, одержанні найвищих економічних результатів діяльності підприємства.

Спеціалісти Товариства – це висококваліфікований персонал, який має значний досвід роботи в енергетиці. Структура персоналу складається з 92% працівників основної виробничої діяльності і 8% працівників які виконують роботи не властиві основній діяльності електроенергетичної галузі. Структура промислово-виробничого персоналу розподіляється на 56% експлуатаційного та 44% ремонтного персоналу.

У найближчому часі ми плануємо зосередити увагу на питаннях систематизації та розстановки персоналу, організації його внутрішньої ротації з метою впорядкування комплектації.

Основним локальним правовим документом, що регулює відносини між робітниками підприємства та його керівництвом є Колективний договір, в якому знаходять своє відображення практично всі напрямки діяльності Товариства у сфері виробничих, трудових та соціально-економічних відносин.

Компанією проводиться цілеспрямована робота, направлена на підвищення якості професійного складу працівників. Для навчання кадрів товариством залучаються факультети підготовки кадрів при вищих учбових закладах, пункт тренажерної підготовки персоналу на Вуглегірській ТЕС і учбовий комплекс Зміївської ТЕС, семінари, короткострокові курси, які проводились різними міжгалузевими закладами, а також виробничо-технічне навчання персоналу вахт і бригад.

Підприємство надає усім працівникам повний пакет соціальних послуг, як передбачених законодавством, так і додаткових, що відповідають політиці Товариства створення вагомих мотиваційних стимулів, покращення соціальної сфери та добробуту робітників.

 

Природоохоронна діяльність

Підприємства теплоенергетики загалом та ТЕС ПАТ «Центренерго» зокрема, які перетворюють вугілля у чисті види енергії і цілком природно внаслідок технологічної специфіки виробництва спричиняють негативний вплив на довкілля, належать до основних джерел забруднення навколишнього природного середовища.
З усіх видів їх шкідливого впливу на довкілля найбільш масштабним і небезпечним є вплив на атмосферне повітря внаслідок викидів з димовими газами від котлів парникових газів, головним чином вуглекислого газу, та забруднюючих речовин (двоокису сірки, оксидів азоту, золи та інш.).

Соціальна
політика

Щорічно ПАТ „Центренерго” вкладає значні кошти в технічне переоснащення та реабілітацію основних фондів. Але, в той же час, одним з найважливіших напрямків Товариства залишається соціальна політика. Покращення умов роботи працівників, створення більш безпечних та комфортних умов праці - це пріоритети Товариства, які забезпечуються шляхом розробки та впровадження сучасних соціальних стандартів, направленням вагомих фінансових інвестицій на формування стабільного соціального середовища. Соціальна відповідальність при цьому поширюється на працівників компанії та членів їх сімей. Основними напрямками роботи, яка проводиться Товариством на шляху реалізації основних засад соціальної політики є забезпечення персоналу підприємства стабільноюзаробітною платою та соціальним захистом, надання пільг та цільової фінансової підтримки, сприяння
розвитку соціальної інфраструктури, що гарантує співробітникам гідні умови відпочинку, оздоровлення, лікування та професійний розвиток. Умовами прийнятого на 2019-2021 роки Колективного договору задекларовані напрямки соціальної політики підприємства, що об’єднують в собі положення про основні форми зобов’язань підприємства щодо забезпечення інтересів робітників. Приділяється серйозна увага запитам та потребам персоналу підприємства. Дирекція та профспілкова організація Товариства намагаються створити всі умови для покращення життєвих та виробничих умов робітників.Товариство забезпечує фінансування та утримання, об’єктів громадського харчування, санаторіїв-профілакторіїв та баз відпочинку, будинків культури, спортивних комплексів, дитячих дошкільних закладів, інших об'єктів соціальної інфраструктури, які знаходяться на балансі Товариства,
організацію їх раціональної господарської діяльності, виявлення і використання резервів досягнення найбільшої результативності їх роботи. Відповідно до законів України постійно проводиться робота щодо передачі об'єктів соціальної інфраструктури до комунальної власності територіальних громад міст та селищ. Товариство сприяє своїм працівникам у вирішенні питань поліпшення житлових умов. Завершено будівництво житлового будинку у місті Світлодарськ для робітників Вуглегірської ТЕС. Електростанції ПАТ „Центренерго”, як містоутворюючі підприємства, приймають активну участь у благоустрої, озелененні, будівельних та ремонтних роботах на об’єктах інфраструктури міст Світлодарськ, Українка та селища Слобожанське.