Інформація для акціонерів
та стейкхолдерів
Відділ управління
корпоративними правами та майном
Е-mаіl: [email protected]
Телефон / Факс: +38(044)364-02-68 +38(044)364-02-68
З 1995 року "Центренерго" функціонує як акціонерне товариство. Статутний капітал Товариства становить 480 229 240,40 грн. та розподілений на 369 407 108 простих іменних акцій номінальною вартістю 1,30 грн. кожна.

Регулярна інформація Товариства

  • Проміжна інформація ПАТ «Центренерго» - IV квартал 2021р. (розміщено 28.01.2022)
  • Проміжна інформація ПАТ «Центренерго» - IІІ квартал 2021р. (розміщено 29.10.2021)
  • Фінансова звітність ПАТ "Центренерго" за 2020 рік

Висновки ревізійної комісії та аудитора

  • Висновок незалежного аудитора про річну фінансову звітність ПАТ "Центренерго" за 2020 рік (дата оприлюднення 13.05.2021)
  • Висновок незалежного аудитора про річну фінансову звітність ПАТ "Центренерго" за 2019 рік
  • Висновок незалежного аудитора про річну фінансову звітність ПАТ "Центренерго" за 2018 рік

Фінансова звітність

  • Фінансова звітність за 9 місяців 2021 року
  • Фінансова звітність за 1 півріччя 2021 року
  • Фінансова звітність за 1 квартал 2021 року

Загальні
збори

Особлива інформація
Товариства

Повідомлення
Товариства

Інша інформація
Товариства

Звіт виконавчого органу

Звітність Наглядової ради