Інвестиційні проекти
Енергоблоки ТЕС ПАТ «Центренерго» були введені в експлуатацію у 60-80 роки, відпрацювали встановлений заводами-виробниками парковий ресурс і наблизилися до граничного напрацювання, у зв'язку з чим різко зростають обсяги робіт з ремонту обладнання.

Інвестиційні
програми

Теплові електричні станції ПАТ «Центренерго» мають значний фізичний знос генеруючого устаткування, що пов'язаний із граничною межею напрацювання
Для забезпечення стабільної роботи основного та допоміжного обладнання, підвищення встановленої потужності і розширення маневрового діапазону...
З метою забезпечення мінімально достатнього обсягу виробітку електроенергії для підвищення живучості компанії в складних умовах невизначеності постачання вугільної продукції, ПАТ «Центренерго» розроблено альтернативний план
технічного переоснащення енергоблоків, який передбачає у максимально стислий термін з 2017 до 2022 року низьковитратне переведення енергоблоків Трипільської та Зміївської ТЕС на використання вугілля марок «Г» і «ДГ», окрім тих енергоблоків, що раніше були реконструйовані.
Не менш важливим завданням є реалізація екологічних заходів. Газоочисне обладнання всіх пиловугільних енергоблоків Товариства було спроектовано та побудовано з урахуванням екологічних вимог 60-тих років 20 сторіччя та не відповідає
Технологічним нормативам допустимих викидів забруднюючих речовин із теплосилових установок, номінальна теплова потужність яких перевищує 50 МВт, затверджених наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 22.10.2008 № 541.
В рамках розпочатої на Трипільській ТЕС реконструкції енергоблока №2 передбачається спорудження першої в Україні повномасштабної установки з очищення димових газів від двоокису сірки (установки десульфуризації газів, УДГ). Установка повинна забезпечити очищення потоку димових газів у діапазоні від 450000 нм3/год до 1300000 нм3/год від оксидів сірки та доочищення від золи, функціонуючи двома симетричними нитками з пропускною здатністю від 300000 нм3/год до 650000 нм3/год кожна. У комплектацію кожної нитки входитимуть реактор з псевдо киплячим шаром, рукавний фільтр, допоміжний димосос. Десульфуризація димових газів відбуватиметься за "напівсухою" технологією.