Реалізація екологічних заходів
Реалізація екологічних заходів

Не менш важливим завданням є реалізація екологічних заходів. Газоочисне обладнання всіх пиловугільних енергоблоків Товариства було спроектовано та побудовано з урахуванням екологічних вимог 60-тих років 20 сторіччя та не відповідає Технологічним нормативам допустимих викидів забруднюючих речовин із теплосилових установок, номінальна теплова потужність яких перевищує 50 МВт, затверджених наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 22.10.2008 № 541.

Україна, яка з 01.02.2011 р. є членом Енергетичного співтовариства, взяла зобов'язання дотримуватися умов Договору про створення Енергетичного співтовариства. Згідно Додатку II до Договору всі теплоелектростанції України після 31.12.2017 р. повинні відповідати вимогам Директиви 2001/80/EC по викидах твердих частин, сірки, азоту.

За час, що залишився до 31.12.2017 р., поточний стан обладнання існуючих великих спалювальних установок, кількість яких перевищує 140, великий обсяг робіт та обмежені фінансові ресурси операторів, які обслуговують спалювальні установки, не дозволять Україні виконати вимоги Директиви 2001/80/EC у встановлений термін. Тобто, такі спалювальні установки повинні бути закриті через недотримання вимог екологічного законодавства.

З метою упередження ризику зупинення теплової генерації від нарахування екологічною інспекцією штрафних санкцій на протязі 2016 року Інститутом вугільних енерготехнологій України НАН України розроблено Наіональний план скорочення викидів від великих спалювальних установок (далі – НПСВ), метою якого є розробка та затвердження поступового плану скорочення викидів на період до 2028 року, та на підставі якого будуть переглянуті дозволи на викиди забруднюючих речовин.

Протягом п’яти наступних років необхідно розпочати будівництво газоочисток на енергоблоках Трипільської та Зміївської ТЕС, що забезпечать поступове зниження викидів відповідно до НПСВ.

Крім того, ПАТ «Центренерго» необхідно забезпечити реалізацію протипожежних та екологічних заходів поряд з проектами технічного переоснащення енергоблоків, здійснити реконструкцію золовідвалів з метою можливості складування золо шлакових відходів, а також виконати впровадження станційних систем керування частоти та потужності разом з технічним переоснащенням систем регулювання турбін на виконання вимог Закону України «Про ринок електричної енергії України».