Cпорудження сіркоочистки димових газів на енергоблоці № 2 Трипільської ТЕС

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
щодо спорудження сіркоочистки димових газів
на енергоблоці № 2 Трипільської ТЕС

 1. Інвестор (замовник) – ПАТ «Центренерго»
  Юридична адреса: 03151, м.Київ, вул. Народного Ополчення, буд.1.
  Поштова адреса: 04053, м. Київ, вул. Воровського, буд.4.
  E-mail: [email protected]
  Телефон: +38 (044) 364-02-65.
 2. Місце розташування майданчиків будівництва – промисловий майданчик Трипільської ТЕС, Україна, 08720, Київська область, Обухівський район, м. Українка, вул. Промислова, 1 на відстані 42 км на південь від м. Києва.
 3. Характеристика діяльності (об'єкта). Трипільська ТЕС ПАТ «Центренерго», яка, як і інші ТЕС, що спалюють тверде викопне паливо і перетворюють його в екологічно чисті види енергії (електроенергію і тепло), створюючи тим самим комфортні умови праці та в побуті, належить до об’єктів, які внаслідок специфіки виробництва становлять підвищену екологічну небезпеку. З усіх видів шкідливого впливу, що чинять ТЕС на навколишнє природне середовище, найбільш масштабним і небезпечним є вплив на атмосферне повітря через викиди з димовими газами від котлів забруднюючих речовин, в першу чергу двоокису сірки та золи.

  Енергоблоки Трипільської ТЕС, що споруджувались і вводились в експлуатацію в 1969-1970 роках за проектами, розробленими та затвердженими згідно з чинними на той час вимогами, були оснащені лише обладнанням для очищення димових газів від золи, ефективність роботи якого на цей час вже не відповідає сучасним вимогам. В рамках розпочатої на Трипільській ТЕС реконструкції енергоблока №2 передбачається спорудження першої в Україні повномасштабної установки з очищення димових газів від двоокису сірки (установки десульфуризації газів, УДГ). Установка повинна забезпечити очищення потоку димових газів у діапазоні від 450000 нм3/год до 1300000 нм3/год від оксидів сірки та доочищення від золи, функціонуючи двома симетричними нитками з пропускною здатністю від 300000 нм3/год до 650000 нм3/год кожна. У комплектацію кожної нитки входитимуть реактор з псевдо киплячим шаром, рукавний фільтр, допоміжний димосос. Десульфуризація димових газів відбуватиметься за "напівсухою" технологією. У числі переваг цієї технології є:

  - простота в експлуатації та конструктивна компактність при достатньо високих рівнях очищення димових газів від двоокису сірки та золи ;
  - відсутність стічних вод;
  - висока гнучкість в роботі тощо.

  Мета будівництва УДГ за вищевказаною технологією: виключно забезпечення очищення димових газів від двоокису сірки з одночасним підвищенням рівня очищення димових газів від золових часток шляхом впровадження додаткової установки для вловлювання продукту сіркоочистки у суміші з золою – рукавного фільтра за умови мінімізації споживання природних (води, сорбенту, повітря) та енергетичних (електро- та теплоенергії) ресурсів.

  Технічні і технологічні дані: головними вузлами, а також апаратами і пристроями, які входитимуть до складу УДГ, будуть:

  • система каналів димових газів (неочищених і очищених);
  • два додаткових димососа, які забезпечать проходження димових газів через УДГ;
  • два реактори із своїми системами;
  • системи транспортування та приготування сорбенту;
  • вузол складування сорбенту;
  • два рукавних фільтри;
  • системи видалення продукту сіркоочистки;
  • вузол складування і транспортування продукту сіркоочистки;
  • АСУ ТП установки сіркоочистки.

  Основним сорбентом для УДГ має бути гашене вапно Са(ОН)2 , яке може постачатися на ТЕС як у цьому вигляді, так і у вигляді негашеного вапна СаО. Постачання відповідних реагентів на електростанцію та вивіз продукту сіркоочистки буде здійснюватись за допомогою транспортних засобів (автомобільного або залізничного).

  Продукт сіркоочистки за мірою утворення тимчасово накопичуватиметься в спеціальних резервуарах (ємностях) і, у разі незатребуваності, підлягатиме подальшому складуванню в межах існуючого золовідвалу.

  Джерелом живлення УДГ технічною водою буде існуюча система технічного водопостачання ТЕС з новою насосною для створення необхідних тиску та витрати.

  Насосне обладнання, що має забезпечити транспортування відходів сіркоочистки в резервуар, системи дозування сорбенту в реактор, системи рециркуляції відпрацьованих продуктів, технологічні резервуари і інші пристрої, які відносяться до УДГ, будуть розташовані в будівлі для рукавного фільтра.

  Спорудження установки сіркоочистки відбуватиметься в умовах діючого підприємства (Трипільської ТЕС).

  Термін експлуатації УДГ: згідно з технічним завданням термін служби основних елементів УДГ має становити не менше 20 років.

  Впровадження УДГ буде виконано відповідно до вимог чинних норм, правил та стандартів України.
 4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності
  Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища».
  Закон України «Про охорону атмосферного повітря».
  Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення».
  Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року».
  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.09.2004 № 648-р "Про заходи щодо реконструкції та модернізації теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей у період до 2020 року".
  Наказ Мінпаливенерго України від 09.10.2008 № 499 "Про затвердження Плану реконструкції та модернізації теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей до 2020 року".
  Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 22.10.2008 № 541 "Про затвердження технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із теплосилових установок, номінальна теплова потужність яких перевищує 50 МВт".
  Розроблене ВАТ Харківський науково-дослідний і проектно-вишукувальний інститут "Енергопроект" Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) технічного переоснащення і реконструкції енергоблока № 2 Трипільської ТЕС ПАТ "Центренерго", що одержало позитивний висновок ДП "Укрінвестекспертиза" та затверджено розпорядженням КМУ від 23.12.2009 № 1589 р.
  Нагальна необхідність забезпечення радикального зниження викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
 5. Потреба в ресурсах при будівництві та експлуатації

  Земельні ресурси: відведення додаткових земель не знадобиться, оскільки будівництво буде проходити на існуючому промисловому майданчику Трипільської ТЕС.

  Сировинні ресурси: під час будівництва відповідні матеріали для фундаментів, металоконструкції з вуглецевої сталі, опори, компенсатори, кабельна продукція, теплоізоляція; під час експлуатації сорбенти: гашене вапно Са(ОН)2 та негашене вапно СаО. Орієнтовний обсяг споживання гашеного вапна Са(ОН)2 : до 6540 кг/год. Джерела постачання вапна (СаО) : сусідні з Трипільською ТЕС виробники вапна прийнятної якості та властивостей.

  Енергетичні ресурси (паливо, електроенергія, тепло): передбачається спорудження компресорної, як власного джерела стисненого повітря, а також встановлення додаткового електрообладнання. Обсяг споживання електроенергії – в середньому 5700 кВтг. Обсяг споживання стисненого повітря – в середньому 5300 нм3/год. Додаткове електрообладнання – комплексний розподільчий пристрій 6 кВ.

  Водні ресурси: для кожної нитки системи сіркоочистки димових газів передбачається повна автономна система технічного водопостачання з орієнтовною витратою максимум до 30 м3/год на нитку та захистом від перемерзання при низькій зовнішній температурі (до мінус 35 °С), підключена до існуючої системи технічного водопостачання станції.

  Трудові ресурси: під час будівництва кількість будівельного персоналу згідно з розділом проекту "Організація будівництва"; під час експлуатації створення нових робочих місць, кількістю до 16.

ПОГОДЖЕНО


Департамент екології та Природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації


Директор Департаменту


______________

"___" _________2014 р.

ПОГОДЖЕНО


Київська обласна санітарно-епідеміологічна станція


Головний лікар


______________

"___" _________2014 р.

ПОГОДЖЕНО


Департамент


Голова Української міскої ради Обухівського району


______________

"___" _________2014 р.

 1. Транспортне забезпечення (під час будівництва та експлуатації)
  передбачається з використанням існуючих залізничних та автомобільних доріг.
 2. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності
  Екологічні та протипожежні обмеження згідно діючого законодавства України.
 3. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території
  У додаткових заходах з інженерного захисту територій і споруд немає потреби.
 4. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві і експлуатації) на навколишнє середовище
  УДГ – є об’єктом природоохоронного призначення, що споруджується безпосередньо для радикального обмеження техногенного впливу енергоблока №2 Трипільської ТЕС на навколишнє середовище в частині викидів двоокису сірки та золи.

  При спорудженні УДГ шкідливих впливів на довкілля не спостерігатиметься, оскільки будівельні роботи виконуватимуться в межах проммайданчика Трипільської ТЕС без виконання масштабних земляних робіт і втручання в геологічне середовище.

  Сміття і пакувальні матеріали за мірою їх накопичення вивозитимуться у спеціально відведені місця. Дощові води з території виконання робіт відводитимуться в існуючі постійні мережі каналізації. Доставка металоконструкцій, устаткування й будматеріалів забезпечуватиметься існуючими під’їзними шляхами, що знаходяться в задовільному стані та мають смуги деревинно-чагарникових насаджень, які не тільки знижуватимуть рівень шуму, але й істотно зменшуватимуть загазованість повітря.

  При експлуатації УДГ очікується суттєве зменшення обсягів викидів в атмосферне повітря двоокису сірки та золи.
  Продукти сіркоочистки належатимуть до відходів IV класу небезпеки і, у разі незатребуваності, мають складуватися в межах існуючого золовідвалу з урахуванням вимог чинного законодавства.

  Скидів стічних вод у природні водойми не спостерігатиметься.

  Експлуатація УДГ впливатиме на компоненти навколишнього природного середовища таким чином:

  • клімат і мікроклімат - не впливає;
  • повітряне середовище - вплив істотно зменшиться за рахунок зменшення обсягів викидів в атмосферне повітря двоокису сірки та золи;
  • водне середовище - додатковий вплив відсутній;
  • ґрунт - вплив зменшиться завдяки зменшенню обсягів імовірного випадіння забруднюючих речовин з атмосферного повітря на ґрунт;
  • рослинний і тваринний світ, заповідні об‘єкти - вплив зменшиться за рахунок зменшення вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та ґрунті;
  • навколишнє соціальне середовище (населення) - позитивний вплив за рахунок зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
  • навколишнє техногенне середовище - позитивний вплив за рахунок зменшення обсягів імовірного корозійного впливу сполук сірки на металеві конструкції.
 5. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення

  За своїми фізико-хімічними властивостями продукт, що утворюватиметься у процесі сіркоочистки димових газів, за попередніми розрахунками відноситиметься до четвертого класу небезпеки і, за певних умов, може підлягати подальшому використанню в дорожньому будівництві, будіндустрії, однак масштаби його використання досить обмежені. Незатребуваний споживачами продукт може підлягати складуванню на карті накопичувача (золовідвалу) в установленому порядку.
 6. Обсяг виконання ОВНС

  Оцінку впливу на навколишнє середовище з урахуванням спорудження на енергоблоці №2 Трипільської ТЕС установки десульфуризації газів (УДГ) буде здійснено згідно з ДБН А.2.2-1-2003.
 7. Участь громадськості

  З метою інформування громадськості відносно запланованої діяльності згідно з проектом спорудження сіркоочистки димових газів на енергоблоці № 2 Трипільської ТЕС передбачено наступні заходи:

  • контакти з громадськими організаціями, представниками засобів масової інформації, публікація відповідних інформаційних повідомлень;
  • опублікування Заяви про наміри реалізації проекту спорудження сіркоочистки димових газів на енергоблоці № 2 Трипільської ТЕС на офіційних сайтах Трипільської ТЕС (www.kievregion.net/tes/) та ПАТ "Центренерго" (www.centrenergo.com) та в газеті «Дніпровський енергетик», що видається Трипільською ТЕС ПАТ «Центренерго»;
  • розповсюдження пакету інформаційних матеріалів з відомостями відносно екологічних наслідків реалізації проекту;
  • опублікування Заяви про екологічні наслідки планової діяльності.

  В разі прийняття місцевими органами влади рішення щодо проведення громадських слухань стосовно проекту спорудження сіркоочистки димових газів на енергоблоці № 2 Трипільської ТЕС вони будуть підтримані ПАТ "Центренерго" з відповідним інформаційним та експертним забезпеченням, а результати слухань будуть систематизовані та включені у остаточний звіт з оцінки на навколишнє середовище.

Реквізити контактів для подачі громадськістю зауважень та пропозицій:

 1. Інвестор (Замовник) – ПАТ "Центренерго".
  Поштова адреса: 04053, м. Київ, вул. Воровського, буд.4.
  E-mail: [email protected]
  Телефон: +38 (044) 364-02-65, факс: +38 (044) 364-02-76.
 2. Трипільська ТЕС ПАТ «Центренерго» - Україна, 08720, Київська область, Обухівський район, м. Українка, вул. Промислова, 1.
  Заступник директора з капітальних інвестицій :
  e-mail: [email protected];
  телефон: (04572) 5-58-92; факс: (04572) 2-11-71.
 3. Генпроектувальник – ПАТ КІЕП – 01135, м. Київ, пр.-т Перемоги, буд.4
  Голова правління: e-mail: [email protected];
  телефон: +38 (044) 236-09-32; факс: +38 (044) 246-59-92.

ЗАМОВНИК

В.о. генерального директора

ПАТ "Центренерго"


__________________ О.М. КоземкоГЕНПРОЕКТУВАЛЬНИК

Голова правління ПАТ КІЕП


__________________ Ю.В.Малахов