Повідомлення товариства
Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) на позачергових загальних зборах акціонерів, які проводяться дистанційно 05 лютого 2024 року (розміщено 26.01.2024)
Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго», призначених на 05.02.2024 (розміщено 19.01.2024)
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 15.01.2024 (розміщено 19.01.2024)
Повідомлення про проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Центренерго», скликаних на 05.02.2024 (розміщено 19.01.2024)
Пропозиції, внесені акціонером Товариства - Державою в особі Фонду державного майна України (розміщено 16.10.2023)
Бюлетень для кумулятивного голосування на позачергових загальних зборах акціонерів, які проводяться дистанційно 20 жовтня 2023 року (розміщено 16.10.2023)
Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) на позачергових загальних зборах акціонерів, які проводяться дистанційно 20 жовтня 2023 року (розміщено 10.10.2023)
Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго», призначених на 20.10.2023 (розміщено 19.09.2023)
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 14.09.2023 (розміщено 19.09.2023)
Повідомлення про проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Центренерго», скликаних на 20.10.2023 (розміщено 19.09.2023)
Бюлетень для кумулятивного голосування на позачергових загальних зборах акціонерів, які проводяться дистанційно 05 червня 2023 року (розміщено 01.06.2023)
Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) на позачергових загальних зборах акціонерів, які проводяться дистанційно 05 червня 2023 року (розміщено 26.05.2023)
Повідомлення про проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Центренерго» (розміщено 05.05.2023)
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 26.04.2023 (розміщено 05.05.2023)
Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у дистанційних позачергових загальних зборах, скликаних на 05.06.2023 (розміщено 05.05.2023)
Пропозиції, внесені акціонером Товариства - Державою в особі Фонду державного майна України (розміщено 11.04.2023)
Проекти рішень з питань, включених до порядку денного дистанційних річних загальних зборів, скликаних на 28.04.2023 (розміщено 28.03.2023)
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 03.03.2023 (розміщено 28.03.2023)
Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у дистанційних річних загальних зборах, скликаних на 28.04.2023 (розміщено 28.03.2023)
Повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів 28.04.2023 (розміщено 28.03.2023)
Додаток до повідомлення НКЦПФР про призначення Представників Комісії для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням голосування та підбиттям підсумків загальних зборів № 26/03/2741 від 17.03.2023 (розміщено 17.03.2023)
Повідомлення НКЦПФР № 26/03/2741 від 17.03.2023 про призначення Представників Комісії для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням голосування та підбиттям підсумків загальних зборів (розміщено 17.03.2023)
Повідомлення від НКЦПФР про призначення Представників Комісії для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням голосування та підбиттям підсумків загальних зборів ПАТ "Центренерго", які відбудуться 17.03.2023 (дата оприлюднення 06.03.2023)
Повідомлення про проведення дистанційних позачергових загальних зборів 17.03.2023 (розміщено 01.03.2023)
Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у дистанційних позачергових загальних зборах, скликаних на 17.03.2023 (розміщено 01.03.2023)
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 23.02.2023 (розміщено 01.03.2023)
Повідомлення про заміну члена наглядової ради (розміщено 13.10.2022)
Повідомлення про розкриття недостовірної інформації (розміщено 20.09.2022)
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 26.06.2022 (розміщено 28.06.2022)
Повідомлення від НКЦПФР про призначення Представників Комісії для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням голосування та підбиттям підсумків загальних зборів ПАТ "Центренерго", які відбудуться 30.06.2022 (дата оприлюднення 09.06.2022)
Проекти рішень з питань, включених до порядку денного дистанційних річних загальних зборів (розміщено 26.05.2022)
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 10.05.2022 (розміщено 26.05.2022)
Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у дистанційних річних загальних зборах, скликаних на 30.06.2022 (розміщено 26.05.2022)
Повідомлення про проведення річних Загальних зборів 30.06.2022 (розміщено 26.05.2022)
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 10.09.2021 (розміщено 15.09.2021)
Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій товариства (дата оприлюднення 10.09.2021)
Повідомлення від НКЦПФР про призначення представників для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів проведенням голосування та підбиттям підсумків загальних зборів ПАТ "Центренерго", які відбудуться дистанційно 16.09.2021 (дата оприлюднення 01.09.2021)
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів 16.09.2021 (розміщено 16.08.2021)
Проекти рішень з питань, включених до порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів, скликаних на 16.09.2021 (розміщено 16.08.2021)
Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у дистанційних позачергових загальних зборах, скликаних на 16.09.2021 (розміщено 16.08.2021)
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 09.08.2021 (розміщено 16.08.2021)
Повідомлення про виплату дивідендів за 2020 рік (04.06.2021)
Повідомлення про виплату дивідендів за 2018 рік (04.06.2021)
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 26.04.2021 (розміщено 28.04.2021)
Повідомлення про проведення річних загальних зборів 30.04.2021 (розміщено 30.03.2021)
Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у дистанційних річних загальних зборах, скликаних на 30.04.2021 (розміщено 30.03.2021)
Проекти рішень з питань, включених до порядку денного дистанційних річних загальних зборів, скликаних на 30.04.2021 (розміщено 30.03.2021)
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 24.03.2021 (розміщено 30.03.2021)
Повідомлення про скасування довіреностей (дата оприлюднення 05.03.2021)
Повідомлення про скасування довіреностей (дата оприлюднення 05.03.2021)
Повідомлення від НКЦПФР про призначення представників для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням голосування та підбиттям підсумків загальних зборів ПАТ "Центренерго", які відбудуться дистанційно 03.03.2021 (дата оприлюднення 03.03.2021
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 25.02.2021 (розміщено 02.03.2021)
Повідомлення про заміну члена наглядової ради – представника акціонера (розміщено 26.02.2021)
Повідомлення про дистанційне проведення 03 березня 2021 року позачергових Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Центренерго» (розміщено 15.02.2021)
Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у позачергових загальних зборах, скликаних на 03.03.2021 (розміщено 15.02.2021)
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 10.02.2021 (розміщено 15.02.2021)
Проекти рішень з питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів, скликаних на 03.03.2021, підготовлені Наглядовою радою ПАТ «Центренерго» (розміщено 15.02.2021)
Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації про зміну складу посадових осіб ПАТ «Центренерго» (розміщено 29.05.2020)
Повідомлення про заміну членів наглядової ради–представників акціонера (розміщено 20.12.2019)
Повідомлення про заміну членів наглядової ради–представників акціонера (розміщено 06.11.2019)
Повідомлення про виплату дивідендів за 2018 рік (розміщено 12.06.2019)
Повідомлення про заміну членів наглядової ради–представників акціонера (розміщено 07.06.2019)
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 28.03.2019 (дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах ПАТ «Центренерго», скликаних на 03.04.2019 р.)
Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у річних Загальних зборах, скликаних на 03.04.2019 (розміщено 01.03.2019)
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 21.02.2019 (дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів, скликаних на 03.04.2019) (розміщено 01.03.2019)
Проекти рішень з питань, включених до порядку денного річних Загальних зборів, скликаних на 03.04.2019, підготовлені Наглядовою радою ПАТ «Центренерго» (розміщено 01.03.2019)
Повідомлення про проведення річних Загальних зборів ПАТ «Центренерго» 03.04.2019 (розміщено 28.02.2019)
Повідомлення про заміну члена наглядової ради–представника акціонера (розміщено 13.12.2018)
Повідомлення про заміну члена наглядової ради–представника акціонера (розміщено 28.11.2018)
Повідомлення про виконання ПАТ «Центренерго» зобов’язання щодо виплати дивідендів за 2017 рік (розміщено 26.06.2018)
Повідомлення для акціонерів (розміщено 25.05.2018)
Повідомлення про виплату дивідендів за 2017 рік (розміщено 25.05.2018)
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 26.03.2018 (дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах ПАТ «Центренерго», скликаних на 30.03.2018 р.)
Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у річних загальних зборах, скликаних на 30.03.2018р. (27.02.2018)
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій (27.02.2018)
Проекти рішень з питань, включених до порядку денного річних загальних зборів, скликаних на 30.03.2018 р. (27.02.2018)
Повідомлення про проведення річних Загальних зборів ПАТ «Центренерго» 30.03.2018 (27.02.2018)
Повідомлення про заміну члена наглядової ради–представника акціонера (28.09.2017)
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів 11.10.2017 (25.09.2017)
Повідомлення для акціонерів (01.06.2017)
Повідомлення про виплату дивідендів за 2016 рік (01.06.2017)
Повідомлення про проведення річних загальних зборів 25.04.2017 (24.03.2017)
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів 11.11.2016 (26.10.2016)
Повідомлення для акціонерів (12.09.2016)
Повідомлення про виплату дивідендів за 2014-2015 роки (12.09.2016)
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів 22.07.2016 (21.06.2016)
Повідомлення про проведення річних загальних зборів 28.04.2016 (24.03.2016)
Оголошено проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ "Центренерго" 16.10.2015 (15.09.2015)
Повідомлення про виплату дивідендів за 2013 рік (28.05.2014)
Оголошено проведення чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "Центренерго" 25.04.2014 (24.03.2014)
Повідомлення про скликання чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "Центренерго" від 06.04.2012
Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Центренерго" від 19.08.2011
Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Центренерго" вд 23.06.2011