Відповідальність

Корпоративна соціальна відповідальність є важливим та комплексним поняттям. Це певні зобов’язання, які бере на себе компанія перед суспільством за свої дії та їхні соціальні наслідки, а також перед власниками та працівниками підприємства. Вона сприяє сталому розвитку підприємства, здоров’ю та добробуту суспільства.

Розуміючи важливість питань соціальної відповідальності та ділової репутації, провідне виробниче підприємство „Центренерго” розроблює стратегію системного розвитку Товариства як соціально орієнтованої компанії і приділяє велику увагу рішенню соціальних і екологічних проблем колективу та суспільства в цілому.

Соціальна відповідальність компанії передбачає діяльність як у внутрішньому так і зовнішньому середовищі. Внутрішні форми реалізуються через забезпечення безпечних умов праці, стабільність заробітної плати, медичне та соціальне страхування робітників, розвиток людських ресурсів через навчальні програми та програми підготовки і підвищення кваліфікації, надання допомоги робітникам в критичних ситуаціях. Сприяння охороні навколишнього середовища, спонсорство та корпоративна благодійність, взаємодія з місцевими громадами та місцевими органами влади – зовнішні форми реалізації соціальної відповідальності Товариства.

Успішна реалізація зазначених напрямків дозволить Товариству отримати реальні переваги та можливості працювати на користь своєї сталості та зробити внесок в розвиток економічного зростання країни, у збереження довкілля, у формування цінностей та розвиток суспільства.